Kontakt
Siposs Viktória,
Tisza programvezető
  Készült az Európai Unió
  LIFE támogatásával
  Az Osztrák Mezőgazda-
  sági, Erdészeti,
  Környezetvédelmi
  és Vízügyi Minisztérium
  támogatásával.

Madarak

A hazánkban fészkelő állomány Európában az egyetlen, a kontinens belsejében költő populáció. Védelme ezért kiemelten jelentős, hiszen kipusztulása esetén nem remélhető, hogy a jelentős áttelelő állományból újból kialakuljon egy kárpát-medencei állomány.
A réti sas vizek közelében költ, elsősorban a Duna és a Tisza ártereinek volt jellemző madara. A hazai megfigyelések szerint azonban az 1970-es évek elejére teljesen eltűnt ebből a térségből, inkább mesterséges halastavak közelében fészkelt.
A fészek építését gyakran már decemberben megkezdi, melyet a jó beszállási lehetőséggel rendelkező fa törzséhez közel választja ki. Márciusban már gyakran a tojásokon ül, a fiókák kirepülése augusztusig is elhúzódhat. A rétisas számára tehát különösen hosszú ideig kell a zavartalanságot biztosítani, főképp a március-áprilisi költési időszakban.
A hazánkban előforduló madarak közül a legnagyobb szárnyfesztávolságú madár.

Táplálékát elsősorban a víz felszínéről zsákmányolja, főképp halat, szárcsát, récét. Télen a dögre is szívesen rájár.

Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1 000 000 Ft.

Vissza a kezdőlapra