Kontakt
Siposs Viktória,
Tisza programvezető
  Készült az Európai Unió
  LIFE támogatásával
  Az Osztrák Mezőgazda-
  sági, Erdészeti,
  Környezetvédelmi
  és Vízügyi Minisztérium
  támogatásával.

Megvalósítás

A kísérleti zsilip megnyitása a kubikgödröknél, 2001-ben
Fotó: Kis Ferenc
2005-ig, a Tisza-LIFE program lezárásáig szeretnénk minél többet elérni a bevezetőben ismertett célok közül. Ezért változatos terepi munkákat folytatunk, szerződéseket kötünk, tanulmányokat készítünk és folyamatosan tájékoztatjuk a médiumok képviselőit a program eredményeiről. Az ismeretterjesztés, a helyi lakosság informálása jelentős szerepet játszik a Tisza-LIFE sikerében. Fontosnak tartjuk, hogy minél több szállal kössük össze konkrét terepi beavatkozásokat a gazdaságilag is megalapozott, tájba illeszkedő ártéri gazdálkodás eszméjével. Hiszen célunk az, hogy az elméleti ökológia által megfogalmazott megfelelő vízháztartás biztosítása, invazív fajok elleni küzdelem vagy a ragadozómadarak számára alkalmas élőhelyek biztosítása a Tisza mentén minél sikeresebb legyen.

Vissza a kezdőlapra