Kontakt
Siposs Viktória,
Tisza programvezető
  Készült az Európai Unió
  LIFE támogatásával
  Az Osztrák Mezőgazda-
  sági, Erdészeti,
  Környezetvédelmi
  és Vízügyi Minisztérium
  támogatásával.

Önkormányzatok

Fotó: Kis Ferenc
A Tisza-LIFE program megvalósítása a mintaterületek közül kettőn igen szorosan kapcsolódik a helyi közösség aktív szerepvállalásához. A Tiszáért felelősséget érző lelkes szakemberek, a hagyományok tisztelő gazdák és a lehetőségeket kiválóan felismerő irányítás szerencsés egymásratalálásának jó példája Nagykörű. Az itt élők kulcsszerepet játszanak a Kubikgödör és a Tóalj rehabilitációs munkáiban. A szerzett tapasztalatokat folyamatosan megosztjuk a térség és az egész Tisza-mente polgármestereivel és minden érintettel.

Vissza a kezdőlapra