Kontakt
Siposs Viktória,
Tisza programvezető
  Készült az Európai Unió
  LIFE támogatásával
  Az Osztrák Mezőgazda-
  sági, Erdészeti,
  Környezetvédelmi
  és Vízügyi Minisztérium
  támogatásával.

Botoló füzesek

Fotó: Siposs Viktória
A kubikgödrök között jellegzetes formára alakított fehér füzek találhatók. Ágaikat a törzs közelében visszavágva sűrű, gömbszerű lombozatú hullámtörőt alakított ki az ember. Ezzel a kubikerdők a töltés védelmét is szolgálják. 3 sorban telepítették ezeket a fasorokat, és minden évben 1-1 sort műveletlenül hagytak, míg a másik 2 sorban teljesen "kopaszra" metszették a fákat. A kezelést végző saját maga hasznosíthatta a lemetszett vesszők felét, míg a másik felét töltésállag-javításra használták fel. A kubikgödröket, mivel a töltések közvetlen közelében helyezkednek el, azok védelme érdekében (árvízvédelmi okokból) mezőgazdaságilag nem hasznosították, ennek köszönhetően szinte változatlanul maradhattak meg napjainkig. A kubikgödrök háborítatlan sávja a hullámterek egyik legértékesebb élőhelyeivé váltak. A kubikok rendszere fészkelő- és táplákozóhelyül szolgál a többek között a fekete gólya (Ciconia nigra), nagykócsag (Egretta garzetta) és a bakcsó (Nycticorax nycticorax) számára is. Gyakori kétéltű a vöröshasú unka (Bombina bombina), a botoló füzesekben búbos banka (Upupa epops) él.

Vissza a kezdőlapra